Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.Ο Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες συζήτησαν και ανέλυσαν επικοινωνιακές στρατηγικές προσέγγισης των νέων πάνω σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας, ζητήματα που αφορούν τον επικοινωνιακό χειρισμό της ρητορικής μίσους αλλά και το σχεδιασμό ευρωπαϊκής καμπάνιας για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2018, στο Βίλνιους στη Λιθουανία.