Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


Στις 1/12/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με θέμα: Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως "Νόμος που τροποποιεί τον Περί Σύμβασης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπής ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο)(Κυρωτικός) Νόμος του 2020".