Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο και συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet


Ο Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο Narrative Building and Storytelling «The Power of Story» και σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.


Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν το «κτίσιμο» θετικών προτύπων και τους τρόπους αφήγησης τους σε θέματα με τα οποία έχουν να κάνουν με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τηνισότητα κ.ο.κ.

Επίσης κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας έγινε παρουσίαση και εργαστήριο σχεδιασμού ενημερωτικής καμπάνιας από άτομο που δουλεύει στην Διεθνή Αμνηστία. Η θεματική του εργαστηρίου και της παρουσίασης αφορούσε αφηγήσεις που προβάλουν θετικά πρότυπα παρά αρνητικά, με βάση την προώθηση της ελπίδας (Hope base communications).

Στην συνάντηση πο Λειτουργός του Γραφείου μας παρουσίασε την τελευταία εκστρατεία του Γραφείου μας «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά» και εισέπραξε πολύ θετικά σχόλια για το Γραφείο μας..

Το σεμινάριο και η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκαν στις 11-13 Μαρτίου 2019 στο Σόφια της Βουλγαρίας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointPresentation.pptx