Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / AWARENESS CAMPAIGNS


ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AWARENESS CAMPAIGNS

Επ' ευκαιρίας της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων από την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Γραφείο μας διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκστρατειών και δράσεων.

Στόχος είναι, αφενός η προβολή και η ενημέρωση αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφετέρου, δε, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με όλες τις πτυχές και εκφάνσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διαφαίνονται μέσα από το έργο και τις δράσεις του Γραφείου μας.

On the occasion of the thirtieth anniversary of the introduction of the institution of the Commissioner of Administration in the Republic of Cyprus, our Office organizes a series of information campaigns and actions.

The aim is, on the one hand, to promote and inform regarding the mandates of the Commissioner for Administration and Protection of Human Rights, and on the other hand, to inform and raise awareness regarding all aspects and manifestations of human rights, as reflected in the work and actions of our office.Η σιωπή δεν είναι λύση: Παρενόχληση και Σεξουαλική Παρενόχληση στην Εργασία

Break the Silence: Harassment and Sexual Harassment in the Work Place

Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στις Εκλογές

Equal Participation of Persons with Disabilities in ΕlectionsΔέκα χρόνια από την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: Προκλήσεις και Συμμορφώσεις

Ten years since the ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Challenges and ComplianceΔράσεις
Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων
&
Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών
και
Oδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου


Actions of the
National Mechanism for the Prevention of Torture
&
Forced Returns Monitoring Mechanism
and
Guide of Prisoner’s First Contact