Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ


Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε παρουσίαση από τη Λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Μελίνα Τριγγίδου σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ αναφορικά με το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και τις διακρίσεις. Η παρουσίαση έγινε στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.