Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου, και 18 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν το Νομοσχέδιο «Ο περί εγκαθίδρυσης συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και Αντιμετώπισης της παραβατικότητας) Νόμος του 2020».