Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Τομές στα Γεγονότα (Sigma): "Γυναίκες που έζησαν την φρίκη μίλησαν και καθήλωσαν"" Γυναίκες που έζησαν την φρίκη μίλησαν και καθήλωσαν".

Αναφορά στις Τομές στα Γεγονότα (Sigma) στην εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο” που συνδιοργάνωσαν η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Εκστρατεία «AWARE», στις 9 Ιουλίου 2019.