Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 11 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών της ειδικής εκπαίδευσης στις εξετάσεις των τετραμήνων και τρόποι διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής τους σε αυτές.