Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη σύμβαση κατά του εγκλήματος μέσω διαδικτύου, αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κυρωτικός) Τροποποιητικός Νόμος του 2019».