Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με τις Λειτουργούς του Γραφείου μας κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Μαρία Τσότση, είχαν συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια επίσκεψης τους στην Κύπρο.