Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


H Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.