Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΜΚΟ / COOPERATION & CONTACTS WITH NGOs17/11/2021
Συνάντηση με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο
Μeeting with Ambassador of Ukraine in Cyprus


5/11/2021
Δημοσιογραφική Διάσκεψη με τον Σύνδεσμο Προστασίας των Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων
Press Conference with the Association of the Protection of the Rights of Prisoners & Ex-Prisoners


27/10/2021
Διοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί»
Event held with the Association "Relatives and friends of people with autism "Mazi"


15/10/2021
Συνάντηση με την Πρέσβη του Βελγίου σε Ελλάδα και Κύπρο
Meeting with the Ambassador of Belgium to Greece and Cyprus


27/07/2021
Συνάντηση με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων
Meeting with the Lawyer of the Association of the Protection of the Rights of Prisoners & Ex-Prisoners


17/09/2021
Συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus)
Meeting with the representative of the Office of UNHCR in Cyprus

31/5/221
Συνάντηση με τον Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο
Meeting with Ambassador of Sweden in Cyprus


30/3/2021
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Meeting with representatives of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe


23/03/2021
Συνάντηση με την Πρέσβειρα της Ολλανδίας
Meeting with the Ambassador of the Netherlands


05/03/2021
Συναντήσεις με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων
Meetings with the Lawyer of the Association of the Protection of the Rights of Prisoners & Ex-Prisoners


12/02/2021
Συνάντηση με ΘΟΚ για δημιουργία Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο χώρο του Θεάτρου
Meeting with THOC for the creation of a Code for the Prevention and Treatment of Harassment and Sexual Harassment in the field of Theater


12/02/2021
Συνάντηση για ρύθμιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του αθλητισμού
Meeting to regulate harassment and sexual harassment in the field of sports


09/12/2020
Παρουσίαση στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο της UNHCR για την Ένταξη των Προσφύγων
Presentation at the 2nd UNHCR Refugee Integration Annual Conference


20/11/2020
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Μαθητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Meeting with a delegation of EDON Student Department


27/10/2020
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Accept - LGBTI Cyprus
Signing of a Cooperation Protocol with Accept - LGBTI Cyprus


27/08/2020
Συνάντηση με εκπροσώπους των οργανώσεων γονέων παιδιών με αναπηρίες
Meeting with representatives of organizations of parents of children with disabilities


13/05/2020
Συνάντηση με την Aντιπρόσωπο της UNHCR στην Κύπρο
Meeting with the Representative of UNHCR in Cyprus


26/02/2020
Συνάντηση με τις Βουλεύτριες κ.κ. Σάβια Ορφανίδου και Ξένια Κωνσταντίνου
Meeting with the Members of the Parliament, Mrs. Savia Orfanidou and Mrs. Xenia Konstantinou


05/02/2020
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΟΓΕΕ
Meeting with representatives of BPW Cyprus


05/12/2019
Συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο
Meeting with the US Ambassador to Cyprus


11/10/2019
Συνάντηση με την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Accept - LGBTI Cyprus
Meeting with the President and Vice President of Accept - LGBTI Cyprus


11/09/2019
Συνάντηση για ζητήματα ένταξης μεταναστών/τριών και αιτητών/τριών ασύλου
Meeting on immigration issues and asylum seekers


12/07/2019
Συνάντηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού αναφορικά με τις υποδομές για ΑμεΑ στις παραλίες
Meeting at the Sub Ministry of Tourism regarding the infrastructure for persons with disabilities on the beaches


09/07/2019
Συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Γυναικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Cooperation with the Office of the Equality Commissioner, the National Mechanism for Women's Rights and the Ministry of Justice and Public Order


27/06/2019
Συνάντηση με την Επίτιμη Πρόεδρο του Cyprus Stop Trafficking
Meeting with the Honorary President of Cyprus Stop Trafficking


26/06/2019
Συνάντηση με την Πρόεδρο και Μέλη της ΚΟΓΕΕ
Meeting with the President and members of BPW Cyprus


24/06/2019
Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών
Participation in a meeting of the Advisory Committee on Immigrant Integration


14/03/2019
Συνάντηση με τους οργανωμένους γονείς αναφορικά με το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019»
Meeting with organized parents regarding the bill "The Law on Unified Education (Support Structures) of 2019"


04/03/2019
Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΚΟΓΕΕ
Meeting with the President of BPW Cyprus


22/02/2019
Συνάντηση με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Meeting with Professor of Constitutional Law and Parliamentary Representative of the Democratic Alliance, Mr. Andreas Loverdos


21/02/2019
Συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του IOI (∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιαµεσολάβησης)
Meeting with the President and Members of IOI (International Ombudsman Inbstitute)


19/02/2019
Συμμετοχή σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Participation in a meeting with experts of the European Agency for Special and Integrated Education


14/02/2019
Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών
Participation in a meeting of the Advisory Committee on Immigrant Integration


12/12/2018
Συμμετοχή σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης
Participation in a meeting with experts for the modernization of special education legislation


13/11/2018
Συμμετοχή σε Συνάντηση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της UNHCR στην Κύπρο
Participation in a Meeting organized by the Representation of UNHCR in Cyprus


08/11/2018
Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Meeting at the Ministry of Education and Culture


27/09/2018
Συνάντηση με τον Περιφερειακό Εκπρόσωπο της UNHCR για τη Νότια Ευρώπη
Meeting with UNHCR Regional Representative for Southern Europe


12/09/2018
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ για το θέμα της εμπορίας προσώπων
Meeting with OSCE delegation on the issue of human trafficking


12/06/2018
Συνάντηση με τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη (Greek Ombudsman) στην Αθήνα
Meeting with Greek Ombudsman in Athens


30/01/2018
Συνάντηση με την Επιτροπή του ΟΑΣΕ για την Αξιολόγηση των Προεδρικών Εκλογών
Meeting with the OSCE Committee for Evaluation of the Presidential Elections


23/11/2017
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συντεχνίας Τουρκοκύπριων Δασκάλων
Meeting with the President of the Turkish Cypriot Teachers Union


22/09/2017
Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Meeting with members of the European Parliament's Committee on Petitions


15/09/2017
Συναντήσεις με το Σύνδεσμο συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί»
Meetings with the Association of relatives and friends of persons with autism "Together"


27/07/2017
Συνάντηση με εκπροσώπους του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου
Meeting with representatives of MIGS


21/07/2017
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΙΣΑ
Meeting with representatives of KISA


14/07/2017
Συνάντηση με Ομάδα Καλλιτεχνών
Meeting with Artists Group


26/06/2017
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου
Meeting with the Chairman of Cyprus National Bioethics Committee


14/06/2017
Συνάντηση με εκπρόσωπο του Future World Center (Cyprus Refugee Council)
Meeting with representative of Future World Center (Cyprus Refugee Council)


07/06/2017
Συνάντηση με τον Αντιπρόσωπο της UNHCR στην Κύπρο κ. Damtew Dessalegne
Meeting with the Representative of UNHCR in Cyprus Mr. Damtew Dessalegne


26/05/2017
Συνάντηση με την Επίτιμη Πρόεδρο του Cyprus Stop Trafficking
Meeting with the Honorary President of Cyprus Stop Trafficking


24/05/2017
Διαβουλεύσεις αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Σκύλων Νόμου
Consultations regarding the amending bill of the Law on Dogs


19/05/2017
Συνάντηση με τον κ. Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου
Meeting with Mr. Aristotelis Konstantinides, Dep. Professor at the University of Cyprus


18/05/2017
Συνάντηση με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Nils Muiznieks
Meeting with Human Rights Commissioner Mr. Nils Muiznieks


09/05/2017
Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Meeting with representatives of the Association of Leisure Center Owners


12/04/2017
Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Participation in the evaluation process of the Republic of Cyprus by the UNCRPD Committee