Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου, κ. Γιώργος Π. Κρασσάς, συμμετείχε στις εργασίες της Συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα του νομοσχεδίου για τον Περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο.