Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2023Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν τους μήνες Ιούλιο - Δεκέμβριο 2023, με βάση το εδάφιο (10) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 μέχρι 2022


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικό Σημείωμα Ιουλίος -Δεκέμβριος 2023.pdf