Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαίου 2016, σε στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στα πλαίσια του προγράμματος "Together! – Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών επιβολής του νόμου για να καταστήσουν τα εγκλήματα μίσους ορατά". Φορέας εφαρμογής του προγράμματος στην Κύπρο είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό.