Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2020


Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις που υποβλήθηκαν/έγιναν κατά τους μήνες Ιούνιο - Δεκέμβριο 2020.Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordJUNE_DECEMBER 2020______333.doc