Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επανεξέταση επιδόματος που λαμβάνει άτομο με σύνδρομο Down (24News)


Επανεξέταση επιδόματος που λαμβάνει άτομο με σύνδρομο Down
24News
4 Φεβρουαρίου 2021

Την γνωμοδότηση έδωσε μέσω έκθεσης της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη

Την γνωμοδότηση σε παράπονο που υπεβλήθει στις 20 Φεβρουαρίου του 2019 σχετικά με το ύψος του επιδόματος φροντίδας που παραχωρήθηκε σε άτομο με σύνδρομο Down, έδωσε μέσω έκθεσης της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη.

Σύμφωνα με το παράπονο που έκανε η αδερφή του ατόμου, του οποίου το πρόβλημα υγείας πιστοποιήθηκε ως «μέτρια» αναπηρία και το ύψους του επιδόματος που του παρέχεται έχει καθοριστεί στα €200, ποσό δεν είναι αρκετό ούτως ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες του ατόμου για φροντίδα.

Σημειώνεται ότι βάση του παρόντος Διατάγματος, το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται σε €100 ή €200 ή €300 ή €400 μηνιαίως για υπηρεσίες μερικής ή πλήρους φροντίδας κατ’ οίκον, ανάλογα με τον βαθμό αναγκών του αιτητή.

Όπως ανέφερε στα συμπεράσματα-εισηγήσεις της η Επίτροπος, προκύπτει ότι «για τον καθορισμό της έκτασης του ποσού φροντίδας που παραχωρείται σε ένα άτομο με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη η προηγηθείσα αξιολόγηση της αναπηρίας του και η πιστοποίηση του ως ήπιας, μέτριας, σοβαρής ή ολικής ώστε να συσχετιστεί με τις ανάλογες δυσκολίες που αντιμετωπίζει».

Η Επίτροπος πρόσθεσε πως «επειδή η λειτουργικότητα και οι ανάγκες δύο ατόμων με την ίδια βλάβη δύναται να διαφέρουν μεταξύ τους, καθότι εμπλέκονται ξεχωριστοί παράγοντες και διαμορφώνουν διαφορετικά τις απαιτήσεις τους, κατά παρόμοιο τρόπο δύναται επίσης να συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο με ηπιότερη βλάβη μπορεί να έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με κάποιο άλλο πρόσωπο με σοβαρότερη βλάβη, επειδή τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και οι ανάγκες που συνακόλουθα εμφανίζουν είναι οι ίδιες ή συναφείς».

Τέλος η Επίτροπος εισηγήθηκε την επανεξέταση του ζητήματος, «επειδή, η οικονομική στήριξη που παρέχεται από το κράτος υπό τη μορφή επιδόματος φροντίδας αποτελεί μορφή εύλογης προσαρμογής, και ως τέτοια επιβάλλεται να είναι εξατομικευμένη βάσει των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων που επιχειρεί να καλύψει, εισηγούμαι όπως το αίτημα της παραπονούμενης σε σχέση με την αύξηση του επιδόματος φροντίδας επαναξεταστεί με βάση τις προσωπικές ανάγκες της αδελφής της και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην αυτοεξυπηρέτησή της όπως η ίδια μπορεί να στηρίξει».