Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων κ. Αλέξανδρο Κληρίδη


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και Λειτουργοί του Γραφέιου της είχαν συνάντηση με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων κ. Αλέξανδρο Κληρίδη για γενική συζήτηση για θέματα που άπτονται ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του ενδεχομένου "άμεσης" αποζημίωσης σε περίπτωση παραβίασής τους.