Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων


Στις 30/06/2020 οι Λειτουργοί του Γραφείου κ.κ. Κυριάκος Κυριάκου και Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων για τη συζήτηση των προτάσεων νόμου: α) ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση (τροποποιητικός ) (Αρ. 5) Νόμος του 2019 και β) ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2020.