Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Aνακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Equinet έχει συνδράμει στην ετοιμασία της Έκθεσης του Δικτύου αναφορικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας («Tackling Violence against Women and Gender –based violence»), η οποία μόλις κυκλοφόρησε.

Στην έκθεση, όπου περιλαμβάνονται οι συνεισφορές των φορέων μελών του Δικτύου, παρουσιάζεται το έργο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα θέματα αυτά, με ιδιαίτερη μνεία στην ετοιμασία και διάχυση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.

Αναφορά γίνεται επίσης στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Γραφείου για την βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και στις υπόλοιπες δράσεις και παρεμβάσεις της Επιτρόπου στα θέματα βίας, σεξισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatvawreport.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatViolence-against-Women-and-Gender-based-Violence-Equality-Bodies-Contribution-FINAL.pdf