Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 18 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται προς αποφυγή ενδεχόμενων ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές οι οποίες προκύπτουν ως απόρροια των μέτρων που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων.