Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων


Στις 29/1/2020 οι Λειτουργοί του Γραφείου κ.κ. Μελίνα Τριγγίδου και Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων, με θέματα: (α) Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν γίνει εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας (β) Τα δικαιώματα των εκ μητρογονιάς προσφύγων.