Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι Λειτουργοί του Γραφείου, κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και κ. Κυριάκο Κυριάκου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά την οποία συζητήθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις του Γραφείου της για το 2020.