Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων


Η Λειτουργός Α' κ. Νάσια Διονυσίου και ο Λειτουργός κ. Βασίλης Κάιζερ συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2024, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: Τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου - Αυστηροποίηση των ποινών για το αδίκημα της στάθμευσης ή/και της εγκατάλειψης οχήματος σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες.