Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νάσια Διονυσίου και Πανίκος Γιωργαλλή συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση σε σχέση με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordypomnima1.doc