Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ΑναπηρίεςΠραγματοποιήθηκε η δέκατη έκτη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, της οποίας προεδρεύει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2024, στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.