Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Ο Λειτουργός Α του Γραφείου Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020, κατά την οποία έγινε συζήτηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2019.