Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ημερομηνίας 11 Μαίου 2022, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: "Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός Αρ. 2) Νόμος του 2022".