Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουρογού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Λειτουργός του Γραφείου Έλενα Καρεκλά συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 19 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018».