Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εξυπηρέτηση πολιτών στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξυπηρέτηση πολιτών στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19


Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προτρέπει το κοινό όπως προσέρχεται στο Γραφείο μόνο στις απολύτως επείγουσες και απαραίτητες περιπτώσεις.

Για την υποβολή παραπόνων προτρέπεται το κοινό όπως χρησιμοποιεί ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) ηλεκτρονική υποβολή στην διεύθυνση ombudsman@ombudsman.gov.cy

(β) αποστολή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στον αριθμό +357 22672881

(γ) μέσω της ιστοσελίδας μας www.ombudsman.gov.cy

(δ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 221666, 1518 Λευκωσία

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, το κοινό προτρέπεται όπως επικοινωνεί στα τηλέφωνα +357 22 405500 / 501/ 503/556