Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αξιολόγηση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την SCA (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)


Αξιολόγηση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την SCA

19 Οκτωβρίου 2022
pio.gov.cy