Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου στις Φυλακές (ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ)


Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου στις Φυλακές
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
7 Νοεμβρίου 2021


Έκδοση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικηγόρων του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων

Σημαντική συμβολή για την καλύτερη διαβίωση των υποδίκων και κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές αποτελεί το βιβλιάριο , με τίτλο: “Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου”, αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαριμας Στυλιανουμ – Λοττιμδη και δικηγόρων του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων.

Στην υπό αναφορά έκδοση λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα της υφιστάμενης νομοθεσίας και οι εν ισχύ κανονισμοί , αλλά και η εμπειρία, που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα, που παρέμειναν υπό κράτηση είτε ως υπόδικοι, είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, για την έκδοση του οδηγού ζητήθηκαν και λήφθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Φυλακών.Ο “Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου” ενημερώνει τους νεοεισερχόμενους στο σωφρονιστικό Ίδρυμα σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης μέσα στη φυλακή. Ο οδηγός στοχεύει να απαντήσει με απλή κατανοητή γλώσσα σε κάποιες αρχικές απλές ερωτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα ενός κρατούμενου.

Σε πρώτο στάδιο ο Οδηγός εκδόθηκε ελληνικά και αγγλικά και σε μεταγενέστερο θα ακολουθήσει η μετάφραση του σε γλώσσες, που κατανοούν άλλοι αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών.