Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus)


Συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus)

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και Λειτουργοί του Γραφείου της είχαν συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus) κ. Katja Saha Savarimuthu.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του δικαιώματος υποβολής αίτησης ασύλου και της οικογενειακής ενότητας των άτυπων μεταναστών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.