Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

"Αδήριτη ανάγκη η ανέγερση νέου ψυχιατρείου" εφημερίδα "ο φιλελεύθερος"


"Αδήριτη ανάγκη η ανέγερση νέου ψυχιατρείου"

εφημερίδα "ο φιλελεύθερος"
22 Σεπτεμβρίου 2020Η ανέγερση νέου κτηρίου για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου Αθαλάσσας είναι επιτακτική, σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η οποία ενεργώντας ως «εθνικός μηχανισμός πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη επίσκεψη στο νοσηλευτήριο, την πέμπτη τα τελευταία δύο χρόνια.

Πέραν των τεράστιων κτηριολογικών προβλημάτων που παρουσιάζει το νοσηλευτήριο, η επίτροπος αναλύει στη σχετική έκθεσή της μια σειρά από διαπιστώσεις της οι οποίες αγγίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των ασθενών, την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχεται αλλά και την ορθή κάλυψή τους με την κατάλληλη για την περίπτωσή τους φαρμακευτική αγωγή.

Κάνει λόγο για υπερπληρότητα των κλινών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να δίνονται πρόωρα εξιτήρια σε ασθενείς και τονίζει το γεγονός ότι το 50% των εισαγωγών που καταγράφονται στο νοσηλευτήριο αφορούν άτομα με «διπλές διαγνώσεις», τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από άλλες ειδικευμένες δομές και κέντρα.

«Η συνολική χωρητικότητα του νοσοκομείου ανέρχεται στις 99 κλίνες, εντούτοις λόγω του αυξημένου αριθμού εισδοχών, τοποθετήθηκαν 12 επιπλέον κλίνες και ο συνολικός αριθμός τους είναι πλέον 111, περιλαμβανομένων των κλινών στα δωμάτια ειδικής παρακολούθησης και ειδικής επιτήρησης» αναφέρει η Επίτροπος στην έκθεσή της και προσθέτει: «όπως και κατά τις προηγούμενες επισκέψεις μας στο νοσοκομείο πληροφορηθήκαμε ότι πέραν του 50% των ατόμων που νοσηλεύονται/φιλοξενούνται στο νοσηλευτήριο, είναι άτομα με διπλή διάγνωση, δηλαδή χρήστες ουσιών με ψυχικά νοσήματα ή διαταραχές. Οι δε εισδοχές ατόμων στο νοσοκομείο, γενικά, σημείωσαν μικρή αύξηση κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, γεγονός που εν μέρει αποδίδεται και στην αδυναμία των κοινοτικών νοσηλευτών να πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις στα άτομα που παρακολουθούσαν».

Λόγω της υπερπληρότητας όμως, όπως επισημαίνει η Επίτροπος, «και επειδή είναι αναγκαία η ύπαρξη διαθέσιμων κλινών, σε κάποιες περιπτώσεις τα άτομα που φιλοξενούνται απολύονται πιο νωρίς και προτού σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή τους και συγκεκριμένα, όταν η κατάστασή τους παρουσιάζει βελτίωση σε βαθμό που κριθεί ότι μπορούν να ζήσουν εκτός του νοσοκομείου, απολύονται, παρότι σε περίπτωση περαιτέρω διαμονής τους στο νοσοκομείο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περισσότερο».

Συνεχίζοντας μάλιστα τονίζει ότι «καθίσταται αδήριτη ανάγκη η αυστηρή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την ανέγερση του νέου κτηρίου ή/και να καταβληθούν προσπάθειες εάν και εφόσον είναι εφικτό για την επίσπευση της έναρξης των εργασιών ανέγερσης».

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς με διπλή διάγνωση η Επίτροπος εξηγεί ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από εξειδικευμένα Κέντρα και Μονάδες απεξάρτησης και στήριξης. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται αφού τα ίδια τα άτομα δεν συγκατατίθενται στην παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων και ως εκ τούτου, υποχρεώνονται σε νοσηλεία στο νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας μέσω Δικαστικών Διαταγμάτων.

«Επειδή όμως το νοσοκομείο δεν διαθέτει χώρο για μακροχρόνια θεραπεία των ατόμων αυτών, όταν κριθεί ότι η κατάστασή τους παρουσιάζει βελτίωση σε βαθμό που να δύνανται να εξέλθουν από το νοσοκομείο, απολύονται και καταβάλλεται προσπάθεια για τη σύνδεσή τους με τα εξειδικευμένα Κέντρα/ Μονάδες». Στους ασθενείς αυτούς, υπογραμμίζει η Επίτροπος, «δεν παρέχεται οποιοδήποτε υποχρεωτικό πρόγραμμα και το ιδανικό στην περίπτωσήη τους θα ήταν η ταυτόχρονη λειτουργία προγράμματος απεξάρτησης και θεραπείας».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, αποκαλύπτει η κ. Λοττίδη, η διεύθυνση του νοσοκομείου έχει ήδη ενημερώσει τη διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «και εισηγήθηκε τη δημιουργία νέας σχετικής δομής εντός του νοσοκομείου για τα άτομα αυτά».

«Ο αυξημένος αριθμός ατόμων με διπλή διάγνωση αφενός προκαλεί ταλαιπωρία στα άτομα και αφετέρου στερείται το νοσοκομείο σημαντικό αριθμό κλινών και εργατοωρών από το νοσηλευτικό προσωπικό που θα μπορούσαν να διατεθούν για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση άλλων περιστατικών, πρόβλημα στο οποίο η Πολιτεία θα πρέπει να εγκύψει για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύση στα πλαίσια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά της ελευθερίας», υπογραμμίζεται στην έκθεση.


Συστάσεις για τη στελέχωση

Όσον αφορά τη στελέχωση του νοσοκομείου, «πρέπει να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό οι ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών όπως έχουν αναφερθεί αρκετές φορές από τους εκπροσώπους των εργαζομένων». Δηλαδή, επιβάλλεται «πλήρωση των κενών θέσεων ψυχιάτρων και η τοποθέτηση επαρκούς αριθμού από τους νεοπροσληφθέντες νοσηλευτές στο νοσηλευτήριο, η αγορά υπηρεσιών από παθολόγο και κοινωνικό λειτουργό και η επανεξέταση του αιτήματος για τοποθέτηση ειδικευόμενων γιατρών».

Όπως αναφέρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει προωθήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη τριών ψυχιάτρων, ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το νοσηλευτήριο θα ενισχυθεί με 13 νοσηλευτές ψυχικής υγείας.

«Η εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού θα συμβάλει στην επαρκέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, όπως η άμεση πρόσβασή τους σε γιατρό και ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγμή», επισημαίνει η Επίτροπος.


Ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα

Για τις ελλείψεις σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, η Επίτροπος κατά τη διερεύνηση των αναφορών που είχαν γίνει την περασμένη εβδομάδα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των νοσηλευτών ψυχικής υγείας διαπίστωσε ότι «πράγματι υπάρχει έλλειψη ορισμένων, καθώς και περιπλοκότητα στην πρόσβαση σε αυτά μέσω του φαρμακείου του Νοσοκομείου Λευκωσίας ή/και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ένεκα του χρονοβόρου των ακολουθούμενων διαδικασιών εξασφάλισης τους μέσω του ΟΚΥπΥ».

Συνακόλουθα, «η καθυστέρηση που παρατηρείται δύναται να επιφέρει την έλλειψη άμεσης διαθεσιμότητας φαρμάκων κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στις θεραπευτικές παρεμβάσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αφού δεν έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία μέσα για την παροχή άμεσης βοήθειας στους φιλοξενούμενους».

«Η προμήθεια των φαρμάκων από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η διάθεσή τους στο νοσοκομείο, αναλαμβάνεται από τους νοσηλευτές παρότι πάγιο αίτημα της διεύθυνσης είναι η πρόληψη φαρμακοποιού επί μονίμου βάσεως στο νοσοκομείο για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας», αναφέρεται στην έκθεση με την Επίτροπο να υποστηρίζει ότι «παρότι υπάρχει πλέον το κονδύλι για την προμήθεια φαρμάκων, θα πρέπει να επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο εξασφάλισής τους με συνοπτικές διαδικασίες από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, τόσο για σκοπούς εξοικονόμησης εργατοωρών του νοσηλευτικού προσωπικού όσο και ενδεχομένους και κόστους».

(Διαβάστε ολόκληρη η Έκθεση της Επιιτρόπου εδώ)