Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου - Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, τις Ετήσιες Εκθέσεις του Γραφείου για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και την Έκθεση με τις δράσεις για τη διετία 2018 & 2019, υπό την αρμοδιότητά ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ).

Οι Ετήσιες Εκθέσεις που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο στης Δημοκρατίας, περιλαμβάνουν το πολυσχιδές έργο που επιτελέστηκε από Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα έτη 2018 και 2019 και περιγράφουν το εύρος των δραστηριοτήτων, στη βάση του συνόλου όλων των αρμοδιοτήτων της.

Εκ των σημαντικότερων γεγονότων που στιγμάτισαν τη δράση του Γραφείου το οποίο αποτυπώνεται σε ξεχωριστό Κεφάλαιο στη Ετήσια Έκθεση του 2019, αποτέλεσε η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο τον ανήλικο Στ. Κ και η ετοιμασία της σχετικής έκθεσης. Τα ευρήματα της, προσδοκάται ότι πέραν από τη τιμωρία των υπευθύνων, θα αποτελέσουν και το έναυσμα για μια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία και νοοτροπία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Το 2019 ήταν συνάμα και η χρόνια που τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία η αρμοδιότητα για Παρακολούθηση των Αναγκαστικών Επιστροφών Των Άτυπων Μεταναστών η οποία ανατέθηκε στον Επίτροπο από το 2012, µε σκοπό την αναγνώριση και καταγραφή πιθανής κακομεταχείρισης και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων των επιστρεφόμενων.

Παράλληλα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM) έλαβαν χώρα πολύ-επίπεδες δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, κατά την περίοδο 2018 - 2019, οι οποίες εκτείνονταν από επισκέψεις σε αστυνομικά κρατητήρια, στις Κεντρικές Φυλακές, σε χώρους φιλοξενίας προσώπων τρίτων χωρών, σε στέγες ηλικιωμένων και σε ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης.

Σημειώνεται δε ότι, οι δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για τα έτη 2018 – 2019 περιλαμβάνονται και σε ξεχωριστή έκδοση, η οποία έχει μεταφραστεί και διαβιβαστεί ήδη στην αρμόδια Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT), η οποία εξέφρασε την ικανοποίηση της με πολύ θετικά σχόλια.

Σημαντικός σταθμός για το 2018 αποτελεί το γεγονός της ετοιμασίας και έκδοσης του «Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία», υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ο οποίος υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθησε διάχυση του σε όλο το δημόσιο τομέα.
Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία.

Περαιτέρω αξιοσημείωτο για το 2019, αποτελεί η υποβολή έκθεσης ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και οι συστάσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων και δη την άρση της άνισης μεταχείρισης την οποία τύγχαναν λόγω φύλου. Συστάσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν θετικά απο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο ήδη τροχιοδρομεί την υλοποίηση τους.

Σημαντικές δε, θετικές εξελίξεις την χρονιά που πέρασε, αποτέλεσαν και οι υλοποιήσεις των εισηγήσεων, που αφορούσαν τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες, αλλά και οι ενέργειες που προέβη ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ώστε να καταστούν όλες οι θεατρικές παραστάσεις του προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρίες.


Αναμφίβολα η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε από τη συνδιοργάνωση στην Κύπρο, με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών (Ombudsmen) Μεσογείου (Association of Mediterranean Ombudsmen), του διεθνούς συνεδρίου, για την παρουσίαση των Αρχών της Βενετίας και το ρόλο τους στην ενδυνάμωση του θεσμού του διαμεσολαβητή. Στο συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι εν λόγω Αρχές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, μετά την υιοθέτηση τους από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και την έγκριση τους από την Επιτροπή των Υπουργών. Οι Αρχές της Βενετίας αποσκοπούν, στην ενδυνάμωση της Ανεξαρτησίας του θεσμού των Διαμεσολαβητών (Ombudsman), την προστασία τους από εξωτερικές επιθέσεις αλλά και τη στήριξη τους από την Πολιτεία για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρόπου για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και η ξεχωριστή Έκθεση για την διετία 2018 & 2019 ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ), βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου.


Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatDeltio_Typou_etisies_ektheseis_2018_2019.pdf