Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή σε συνεδρία του Equinet με θέμα «Equinet Extraordinary Annual Meeting (EAM)»


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, σε συνεδρία που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Equinet Extraordinary Annual Meeting (EAM)».