Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επ. Διοικήσεως: Με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ο περιορισμός των ψυχικά ασθενών (Xαραυγή)


Επ. Διοικήσεως: Με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ο περιορισμός των ψυχικά ασθενών
Χαραυγή
24 Απριλίου 2021
Παράπονα για επιβολή αυστηρών περιορισμών στο Νοσ. Αθαλάσσας την περίοδο της πανδημίας

Την εισήγηση ότι η διεύθυνση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχικά ασθενής, που τίθεται σε περιορισμό, λόγω του ιού θα περιορίζεται σε συνθήκες σύμφωνες με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και ότι ο τρόπος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων δεν θα υποβάλλει τους πάσχοντες σε δοκιμασία που υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο οδύνης, δίδει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη τοποθέτησή της στάθηκαν οι αναφορές/καταγγελίες, που λήφθηκαν από το Γραφείο της, σε σχέση με τη διαβίωση ασθενών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Συγκεκριμένα, συγγενείς ασθενούς, που νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας τον Μάρτιο του 2021 επί τη βάσει δικαστικού διατάγματος, υπέβαλαν παράπονο αναφορικά με τον περιορισμό του στην εν λόγω κλινική και ειδικότερα για τις συνθήκες διαβίωσής του σε αυτήν, καθώς επίσης και για τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη της διάδοσης του ιού, μετά από εντοπισμό κρούσματος στο συγκεκριμένο χώρο. Οι καταγγέλλουσες, αναφέρει η κα Λοττίδη, υποστήριξαν ότι τα αυστηρά αυτά μέτρα υπερέβηκαν τα όρια των ευλόγως επιτρεπτών.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή της, διαπιστώνει ότι σε περιόδους έκτακτης ανάγκης αναπόφευκτα απαιτείται να λαμβάνονται νόμιμα μέτρα, ενώ σημειώνει ότι οι αρμόδιες Αρχές υποχρεούνται παράλληλα να προβαίνουν σε πράξεις που διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την κα Λοττίδη, τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης προφανώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, λόγω της ακαταλληλότητας των παρωχημένων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως σημειώθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις της.

Όπως προσθέτει, «στο παρόν στάδιο καθίσταται πιο επιτακτική ανάγκη ότι τα όποια μέτρα δυνατό να ληφθούν, θα πρέπει να είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πρωτίστως με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών».

Τονίζει ότι το μέτρο των «κλειδωμένων πορτών» παραβιάζει τα άρθρα 3 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο παραβιάζει το άρθρο 10 της ίδιας Σύμβασης.

Υπό το φως των συγκεκριμένων διαπιστώσεων, η Επίτροπος εισηγείται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η επαφή με τον άνθρωπο καθημερινά.