Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021


Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις που υποβλήθηκαν/έγιναν κατά τους μήνες Ιανουάριο - Ιούνιο 2021.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatJANUARY_JUNE 2021.pdf