Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρικ και την Επίτροπο Νομοθεσίας


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρικ και την Επίτροπο Νομοθεσίας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας για θέματα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, καθώς και η υποχρέωση ορθής συμπεριφοράς υπαλλήλων στην ιεραρχική πυραμίδα και μεταξύ τους.