Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις
υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ΑναπηρίεςΤοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες


Έκθεση για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων σε κωφούς μαθητές


Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας λόγω αναπηρίας


Έκθεση αναφορικά με την προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών ΑμεΑ, κατά τις σχολικές εκδρομές


Έκθεση αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Έγκωμης και της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας να εξασφαλίσουν τους εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες σε οικοδομή


Έκθεση αναφορικά με την αντιμετώπιση από το σχολείο/σύνοδο μαθήτριας με αυτισμό, ως ατόμου με αναπηρία


Έκθεση αναφορικά με την πολυετή καθυστέρηση που παρατηρείται στην τοποθέτηση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών ταλαιπωρώντας άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία


Έκθεση αναφορικά με την έλλειψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες και στους παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)


Έκθεση αναφορικά µε διάκριση εις βάρος εκπαιδευτικών µε αναπηρία που επιθυµούν να τοποθετηθούν ως Διευθύνοντες/-ουσες στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)


Έκθεση αναφορικά µε την µη παροχή συνοδού/νοσηλευτή σε παιδί µε αναπηρία και προβλήµατα υγείας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο


Έκθεση αναφορικά με παροχή διευκολύνσεων στην εργασία σε μητέρα παιδιού με αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με την ελεύθερη χρήση ομπρελών και κρεβατιών στις παραλίες από τους κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρέωση των Υπηρεσιών να διαβουλεύονται με την ΚΥΣΟΑ σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία, καθώς και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις για θέματα που τους αφορούν


Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρέωση παροχής διευκολύνσεων στην εργασία σε μητέρες παιδιών με αναπηρίες


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την παροχή συνοδών στα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία


Έκθεση σε σχέση με ενέργειες της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων


Έκθεση αναφορικά με διάκριση λόγω αναπηρίας λόγω της άρνησης παροχής εύλογων προσαρμογών σε μαθητή με αναπηρία κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης


Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να υλοποιήσει της απόφαση της Πολυθεματικής Επιτροπής Αξιολόγησης για μείωση των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτά παιδί με αναπηρία


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σε σχέση με την παροχή συνοδών στα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογές


Έκθεση αναφορικά με τον ορισμό του «ατόμου με αναπηρία» για σκοπούς εφαρμογής του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου


Έκθεση αναφορικά με τα επιδόματα φροντίδας


Τοποθέτηση αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης


Έκθεση αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην παροχή εύλογων προσαρμογών στα θερινά σχολεία


Έκθεση αναφορικά με απόφαση τερματισμού επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας


Έκθεση αναφορικά με κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων


Έκθεση αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης


Έκθεση αναφορικά με το ζήτημα της παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία


Έκθεση αναφορικά με τις κτιριακές δομές για την εξυπηρέτηση παιδιών με νευρολογικά προβλήματα από το Μακάριο Νοσοκομείο


Έκθεση αναφορικά με την καθυστέρηση επιδότησης των θεραπειών υγείας σε παιδιά με αναπηρία


Έκθεση αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών ενήλικων προσώπων με σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε επαγγελματικές εξετάσεις


Έκθεση αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στα δημοτικά σχολεία


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19


Έκθεση αναφορικά με προβλήματα που αφορούν στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» το οποίο λειτουργεί στη Κοινότητα για άτομα με αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με την παράλειψη διασφάλισης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά μέσα τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης


Έκθεση αναφορικά με τη μείωση του δημόσιου βοηθήματος ατόμου με αναπηρία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την καθυστέρηση εξέτασης αίτησής του για ένταξη του στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας


Τοποθέτηση αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Τοποθέτηση αναφορικά με το δικαίωμα σε ανεξάρτητη διαβίωση


Έκθεση αναφορικά με την εκπροσώπηση γονέων σε Κέντρο Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου που συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας


Αυτεπάγγελτη Έκθεση αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις


Έκθεση αναφορικά με την ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς


Έκθεση αναφορικά με την απόφαση στασιμότητας μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη πλήρους φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών


Έκθεση για καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να εξετάσει αιτήσεις ατόμων με αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Αναπηρικού Επιδόματος


Έκθεση αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) να εξετάσει αίτημα για παροχή αναπηρικού επιδόματος


Αυτεπάγγελτη Έκθεση αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες


Έκθεση αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης αθλητή τοξοβολίας με αναπηρίες για συμμετοχή του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς και σε σχέση με το δικαίωμα των ΑμεΑ στον αθλητισμό


Έκθεση αναφορικά με την απόφαση Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής σε σχέση με αίτηση νηπιαγωγού για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρία, δυνάμει του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου


Έκθεση αναφορικά με την ελλιπή προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού»


Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για επιστροφή σε παιδί με αναπηρία του δημοσίου βοηθήματος που είχαν αποκόψει κατά παράβαση του άρθρου 9(1) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου


Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη αίτησης ατόμου με νοητική αναπηρία για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας


Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση λόγω αναπηρίας κατά την πρόσβαση εκπαιδευτικών με αναπηρία στην εργασία και την προσβολή της αξιοπρέπειας τους


Τοποθέτηση αναφορικά με τα συμπεριφορικά και γνωσιολογικά εμπόδια στο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση


Έκθεση αναφορικά με καθυστέρηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να εξετάσουν αίτηση ατόμου με αναπηρία για καταβολή τροφείων και μεταφορικών εξόδων


Έκθεση αναφορικά με τη μη προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κρουαζιερόπλοιου εγγεγραμμένου στο κυπριακό νηολόγιο


Έκθεση αναφορικά με το δικαίωμα φοίτησης των παιδιών με αναπηρία σε ενιαία, ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα


Τοποθέτηση αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία


Έκθεση αναφορικά με παραβίαση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου καθώς και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με το δικαίωμα των φοιτητών που αποτείνονται στο Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην προστασία του απορρήτου πληροφοριών υγείας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή

Έκθεση για την παροχή ακαδημαϊκών προσαρμογών και διευκολύνσεων σε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου με ψυχική αναπηρία και την αντιμετώπισή της από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου


Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αίτησης γυναίκας με νοητική αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος


Έκθεση αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος


Έκθεση αναφορικά με την απόλυση εργαζόμενου με αναπηρία από το Δήμο Αγίου Δομετίου


Έκθεση αναφορικά με παράλειψη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού να λάβει μέτρα για την προσβασιμότητα στο κτίριό της για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ


Έκθεση αναφορικά με τα εμπόδια κατά την πρόσβαση νεαρής γυναίκας με πολλαπλές αναπηρίες στις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες διαβίωσης, φροντίδας και αποκατάστασης


Έκθεση αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομο με αναπηρία


Τοποθέτηση αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία


Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.146(Ι)/2009)


Έκθεση αναφορικά με προτεινόμενη μετάθεση Διοικητικού Λειτουργού Α΄ από την Επαρχία μόνιμης διαμονής της ενώ έχει την πρωταρχική ευθύνη φροντίδας (primary caretaker) ατόμου με ψυχική αναπηρία


Έκθεση αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προωθήσει την εξέταση αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε ανήλικη που δηλώθηκε στην αίτηση ως άτομο με αναπηρία


Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε άτομο με αναπηρία


Τοποθέτηση αναφορικά με το άρθρο 13 και του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου


Τοποθέτηση αναφορικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κυρωθείσα από την Κυπριακή Δημοκρατία Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα τα Άρθρα 4 («Γενικές Υποχρεώσεις») και 12 («Ίση Αναγνώριση ενώπιον του Νόμου») αυτής


Τοποθέτηση σχετικά με την απαίτηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προσκομίζεται δικαστικό διάταγμα ανικανότητας και διορισμού διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα


Έκθεση για διακριτική μεταχείριση εργαζομένου λόγω αναπηρίας από το Δήμο Έγκωμης


Έκθεση για διακριτική μεταχείριση εργαζόμενου στο ΡΙΚ λόγω της αναπηρίας του


Τοποθέτηση αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας ατόμων με αναπηρίες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς υιοθεσίας παιδιών


Έκθεση αναφορικά με τη μείωση του δημοσίου βοηθήματος ατόμων με αναπηρία


Τοποθέτηση αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης παιδιού με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για απόρριψη αιτήματος παιδιού με αναπηρία για στήριξη από το ίδρυμα «Ραδιομαραθώνιος» λόγω του καθεστώτος παραμονής του


Έκθεση αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με αναπηρία


Τοποθέτηση αναφορικά με την έκτιση ποινής φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, από άτομα με νοητική αναπηρία


Έκθεση για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας σε βρέφος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής


Έκθεση αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης χωρίς τη συγκατάθεσή του


Έκθεση αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών


Έκθεση για την πρόσβαση ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Έκθεση αναφορικά με την καθυστέρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να λάβει αποφάσεις σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του «Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου»


Έκθεση αναφορικά με τους κανόνες Σπουδών που η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε εκδώσει, σε σχέση με την εισδοχή σ’ αυτήν ατόμων με αναπηρία


Έκθεση αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να τερματίσουν την παροχή αναπηρικού επιδόματος σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος στους οποίους παρεχόταν λόγω της αναπηρίας τους


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για την μη συμπερίληψη του στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες


Έκθεση αναφορικά με την περίθαλψη ατόμου με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία εκπαιδευτικού λειτουργού της δημόσιας εκπαίδευσης για δυσμενή μεταχείριση λόγω αναπηρίας στο χώρο της εργασίας


Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας και την ποιότητα ζωής των χρόνιων ασθενών με αναπηρίες (με αφορμή την περίπτωση νεαρού ασθενή με τη νόσο του κινητικού νευρώνα που φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ)


Έκθεση αναφορικά με τη μη παροχή επιδόματος φροντίδας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα


Έκθεση αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες


Έκθεση αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε λήπτρια δημοσίου βοηθήματος


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας


Έκθεση αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για τη μη λήψη των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών για παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης