Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαβουλεύσεις για σκοπούς συζήτησης με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του περιεχομένου της έκθεσης της Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την έλλειψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες και στους παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων είχε διαβουλεύσεις για σκοπούς συζήτησης με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του περιεχομένου της έκθεσης της αναφορικά με την έλλειψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες και στους παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Στις διαβουλεύσεις παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Εποπτείας ΓεΣΥ, εκπρόσωποι του Υπουργείο Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - ΓεΣΥ και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.).

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων έγινε μια γενική συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης και τις προκαταρτικές συστάσεις της Επιτρόπου που περιλαμβάνονταν σ' αυτήν και ανταλλάγησαν απόψεις σε σχέση με τον ευχερέστερο τρόπο άρσης της διάκρισης που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία ένεκα της μη πρόσβασης τους στις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΓεΣΥ.