Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Δυσμενή μεταχείριση για μαθητές Ειδικής Εκπαίδευσης διαπιστώνει η Επίτροπος (ο φιλελεύθερος)


Δυσμενή μεταχείριση για μαθητές Ειδικής Εκπαίδευσης διαπιστώνει η Επίτροπος
ο φιλελεύθερος
14 Ιανουαρίου 2021

«Η αναστολή της φοίτησης των παιδιών των Ειδικών Μονάδων Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο περιορισμός της φοίτησης τους σε τηλεκπαίδευση αντί σε διά ζώσης παρουσία, δύναται να δημιουργήσει δυσμενή μεταχείριση εις βάρος τους καθότι δεν προσμέτρησε τις εξατομικευμένες ανάγκες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που στηρίζονται από τις Ειδικές Μονάδες. Και αυτό γιατί, η εκπαίδευση που λαμβάνουν στο πλαίσιο των Ειδικών Μονάδων, προφανώς και δεν δύναται να αναπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με ασύγχρονη, αλλά ακόμη και σύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Αυτό αναφέρει σε έκθεση της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Δημοτικών Σχολείων, έπειτα από παράπονο που της υποβλήθηκε.

Η κ. Λοττίδη καλεί το Υπουργείο Παιδείας όπως επανεξετάσει άμεσα και δη εντός των επόμενων ημερών, την απόφαση του για τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 


Σε απάντηση του προς την Επίτροπο, ο υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα και εξειδικευμένα δεδομένα της Ειδικής Εκπαίδευσης. «Το υπουργείο έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά που είναι ενταγμένα στις Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης των σχολείων. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών (ειδική εκπαίδευση / λογοθεραπεία) προβλέπεται να εξυπηρετούνται με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά παρακολουθούν μαθήματα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της γενικής τάξης στην οποία είναι εγγεγραμμένα και στη βάση των πραγματικών αναγκών τους και δυνατοτήτων. Επιπρόσθετα, συνεχίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή τους, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο, με τον/την ειδικό/ή εκπαιδευτικό της Ειδικής Μονάδας. Η εκπαίδευση που λαμβάνουν στηρίζεται στις εξατομικευμένες τους ανάγκες και πηγάζουν από τους στόχους που τίθενται στο Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσής τους», σημειώνει ο υπουργός. Αναφέρει ακόμη ότι το υπουργείο Παιδείας για να στηρίξει περαιτέρω την εκπαίδευση των παιδιών για σκοπούς λογοθεραπείας, έχει δώσει εξαίρεση από τον γενικό κανόνα και μπορεί, εφ’ όσον υπάρχει συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων (των οποίων απαιτείται και η φυσική παρουσία δίπλα στα παιδιά), να εξασφαλίζεται και η απαραίτητη αμφίδρομη οπτική επαφή στην τηλεκπαίδευση.  

Σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου, «στην Ειδική Εκπαίδευση που παρέχεται στα γενικά σχολεία, εντάσσονται συνολικά περισσότερα από 11.000 παιδιά. Θα ήταν πρακτικά αδύνατο με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που βρίσκονται σε ισχύ να υιοθετηθεί ως γενικός κανόνας η φοίτηση αυτών των παιδιών με φυσική παρουσία. Εκτός του ότι σε μια τέτοια περίπτωση, θα έπρεπε να αποκοπούν από το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της γενικής τάξης στην οποία είναι ενταγμένα, εάν συνυπολογισθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί, θα χρειαζόταν καθημερινή διακίνηση πέραν των 13.000 προσώπων.