Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Σειρά Σεμινάριων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας 


Ο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνουν από κοινού Σειρά Σεμιναρίων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (bullying - εκφοβισμός, mobbing, stalking -παρενοχλητική παρακολούθηση και σεξουαλική παρενόχληση).

Στόχοι εργαστηρίου:


Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες:
• Να αντιληφθούν την έννοια του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο και συναφών εννοιών
• Να ενημερωθούν για τη δράση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αυτό το ζήτημα.
• Να προβληματιστούν για τους τρόπους διαχείρισης του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο.


Στα σεμινάρια συμμετέχουν ως εκπαιδεύτριες η Λειτουργός Α' του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου, και η Λειτουργός Νιόβη Γεωργιάδη.


Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στις 10 Ιουνίου και 15 Δεκεμβρίου 2015, 27 Ιανουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 22 Ιουνίου, 2 Ιουλίου, 3 Νοεμβρίου 2016, 2 και 9 Φεβρουαρίου, 13 Ιουνίου, 29 Σεπτεμβρίου 2017 και 27 Οκτωβρίου 2017, 19 Ιανουαρίου, 1η, 22 Φεβρουαρίου, 19 Απριλίου και 21 Ιουνίου 2018, 21 Φεβρουαρίου, 17 Απριλίου και 29 Μαΐου 2019.