Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συζητήθηκαν το θέμα της άδειας πατρότητας και οι τροποποιήσεις του περι Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.