Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αναφορικά με
(α) Το ενδεχόμενο παραβίασης των δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών από τρίτες χώρες μέσα από την εγκύκλιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σχετικά με την έκδοση άδειας οδήγησης.
(β) Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Αδειών Εράνων σε συνάρτηση με τις πρόνοιες που ορίζει ο νόμος.