Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet Διαμόρφωση Πολιτικής (Working Group on Policy Formation) – 07/05/2020


Στις 7/5/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet Διαμόρφωση Πολιτικής (Working Group on Policy Formation)