Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου σε Εργαστήριο για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών


Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου παρουσίασε το ευρωπαϊκό και κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, σε Εργαστήριο με θέμα "Χάσμα Αμοιβών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών και η Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στον Κοινωνικό Διάλογο", το οποίο διοργανώθηκε από το ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΝΕΚ – ΠΕΟ, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2016.