Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Δημοτικό Σχολείο Μενεού


Η Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Μενεού, στις 3 Μαρτίου 2017, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση σε μαθητές με θέμα τις διακρίσεις και το ρατσισμό.

Η Παρουσίαση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του σχολείου, στα πλαίσια της συμβολής της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην εφαρμογή του
Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής των Ρατσιστικών Περιστατικών στα Σχολεία, καθως επίσης στα πλαίσια υλοποίησης του 2ου υπό έμφαση στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το σχολικό έτος 2015-2016 για ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.