Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσιάστηκε ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου (Offsite)


Παρουσιάστηκε ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου

Offsite
5 Νοεμβρίου 2021

Τις δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών παρουσίασε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, την Παρασκευή, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επίτροπος αναφέρθηκε και στον Οδηγό Πρώτης Επαφής Κρατουμένου που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων και τον Αλέξανδρο Κληρίδη, ο οποίος προέβη σε σχετική παρουσίαση.

Όπως αναφέρεται, ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους εν ισχύ κανονισμούς καθώς επίσης της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα που παρέμειναν υπό κράτηση, είτε ως υπόδικοι είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες και τις απόψεις της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών οι οποίες είχαν ζητηθεί. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των νεοεισερχόμενων κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς παραμονής μέσα στη φυλακή.

Εξάλλου, κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο έργο και τις δράσεις της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, ιδίως ενόψει των αντιξοοτήτων και δυσκολιών και δυσκολίες που ανέκυψαν το 2020 με την πανδημία της COVID-19.

Είπε ότι συνεχίστηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις εντατικοποιήθηκαν οι επισκέψεις σε χώρους όπου διαμένουν ή φιλοξενούνται άτομα υπό περιορισμό, όπως στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου και Αραδίππου καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές.

Αναφέρεται ακόμη ότι επισημάνθηκε η τροποποίηση του οικείου νόμου ως προς πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επήλθε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Επίτροπος δύναται πλέον να διεξάγει επισκέψεις ελεύθερα, ανεμπόδιστα και αιφνίδια και απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους κράτησης της δικής του επιλογής χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, κάτι που στην πράξη είχε βεβαίως υιοθετηθεί σε πολλές περιπτώσεις, προστίθεται.

Σε σχέση με τις αρμοδιότητές της ως Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών, η Επίτροπος ανέφερε ότι ο ρόλος του Γραφείου της αφορά στην καταγραφή των διαλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιστροφή, χωρίς να γίνεται παρέμβαση με οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτήν παρά μόνο και κατ’ εξαίρεση με συστάσεις όταν παρατηρηθεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπό επιστροφή ατόμων.

Οι κυριότερες συστάσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν, σύμφωνα με την Επίτροπο, στη χρήση του ειδικού δωματίου αναμονής των επιστρεφόμενων δίπλα από τα γραφεία της Υ.Α.Μ. στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στη χρήση διερμηνέα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην συνοδεία των επιστρεφόμενων από Αστυνομικούς του ιδίου φύλου καθώς και άλλες παρατηρήσεις.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε και είτε προχώρησε στην άμεση υλοποίησή τους, όπως με τον τερματισμό της χρήσης του δωματίου αναμονής στο Αεροδρόμιο και την προμήθεια χειροπέδων τύπου Velcro προς αντικατάσταση των αντίστοιχων μεταλλικών, είτε έχει εκδώσει σχετικές Οδηγίες προς τα μέλη της για την τήρηση των συστάσεών μας, προστίθεται.

Η κ. Λοττίδη παρέδωσε στην Υπουργό Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης και στον εκπρόσωπο του Αρχηγού Αστυνομίας τις Εκθέσεις της για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων και τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών, καθώς και τον Οδηγό Πρώτης Επαφής Κρατουμένου, καταλήγει η ανακοίνωση.