Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός κ. Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε Συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, που πραγγματοποιήθηκε στις 10/3/21, 24/3/21 και 2/4/21, για την κατ’ άρθρο συζήτηση του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθησης Νόμο του 2017.